Vyhledávání dřevin:

- zadávají se pouze celá jména čeledí, rodů, druhů, poddruhů či kultivarů, a to buď samotná nebo v kombinaci.

Příklad:

Aceraceae
javorovité
javor
Acer
platanoides
Acer platanoides
Globosum
Acer platanoides Globosum

a podobně.

- jména mezidruhových kříženců (Acer ×zoeschense) se zadávají bez znaménka křížení, pouze jako Acer zoeschense.

- jména kultivarů se zadávají bez apostrofů, například Acer ×zoeschense 'Annae' jako Acer zoeschense Annae; doporučujeme však jména kultivarů vypisovat samostatně, hledání může být úspěšnější (stejné kultivary se často vyskytují pod různými druhy atd.)


Vyhledávání dřevin podle teplotních zón:

- klasifikace teplotních zón se zobrazí při kliknutí na odkaz Zóna. Vhodné je, vybrat si zde přibližné teplotní podmínky místa, kde hodláme výsadbu provádět, a pak si nechat vypsat dřeviny, které odpovídají zadaným kritériím. Pochopitelně ty dřeviny, které mají zónu nižší, lze pravděpodobně na tomto místě pěstovat také, ale dřeviny se zónou vyšší, byť jen o stupeň, budou již problematické. Proto můžeme hledání rozšířit i na nižší stupně.

- vyhledávání podle teplotních zón funguje tehdy, máme-li zadán současně text k vyhledávání. K vyhledávání tedy můžeme zadat např. rod Acer či česky javor a teplotní zónu třeba 6, nebo můžeme zadat k vyhledávání čeleď + teplotní zónu.


Zobrazování výsledků hledání:

- při zadání jména čeledě se vypíší všechny druhy, které do čeledi patří.

- při zadání jména rodu, druhu či kultivaru se v nalezených jménech ve tvaru např. rod_druh_kultivar můžeme přepnout na kartu rodu, druhu či kultivaru podle toho, na jakou část jména klikneme.

- využití funkce Prohledávat synonyma povede k většímu, ale nepřehlednějšímu počtu výsledků, protože se vypisují i jiné rody a druhy, obsahující v synonymech hledané slovo; pokud funkci vypneme, dostaneme čistší výsledek, neboť se vyhledají pouze druhy rodu, který byl hledán.

- využití funkce Výsledky řadit abecedně česky/latinsky určuje, jaká jména, abecedně seřazena, budou mít prioritu při zobrazení výsledků hledání.Další funkce:

- zobrazování údajů o dřevinách se děje na tzv. kartách; v současné době jsou k dispozici karta čeledi, karta rodu, karta druhu a karta nižší taxonomické jednotky (poddruh, varieta, forma, kultivar). Vpravo nahoře jsou vypisovány čeledě do kterých rody/druhy patří a nadřazené karty, na něž je možné se přepnout; rovněž jsou zde uvedena jména autorů, kteří příslušný rod/druh/nižší jednotku popsali. Dole na každé kartě je okénko pro vkládání komentářů; pokud najdete na kartě nějakou nesrovnalost či nefunkční nebo špatně přiřazené obrázky, tak budeme velmi vděčni, pokud na toto upozorníte. Vzhledem k množství dat není možné vše uhlídat.

- - karta čeledi obsahuje výčet rodů dřevin, které do ní patří a jsou momentálně obsaženy v databázi, a celkový počet dřevin v jednotlivých rodech.

- - karta rodu obsahuje, kromě obecného popisu dřevin rodu, pokud jsou dostupné, také údaje o množení, nárocích a použití dřevin a výčet druhů rodu, které databáze obsahuje, včetně počtu jejich a počtu nižších taxon. jednotek.

- - karta druhu obsahuje popis příslušného druhu, jeho synonyma, pokud existují, dostupné obrázky (fotografie a scany) pokud jsou k dispozici, a výčet lokalizovaných exemplářů, pokud jsou tyto údaje známy. Následuje výčet nižších jednotek, které se vážou k příslušnému druhu, ve formě odkazů vedoucích na jejich samostatné karty.

- - karta nižších taxon. jednotek obsahuje totéž, jako karta druhu.


Záložka Seznamy umožní souhrnný výpis důležitých dat, tedy:

výpis čeledí
výpis rodů
výpis druhů
výpis obrázků celkový a výpis dle různých kritérií (morfologických znaků)
výpis lokalizovaných exemplářů (zobrazí ty dřeviny, které jsou lokalizovány, a kliknutím na ně můžeme zjistit, na kterých místech. Týká se to však logicky jen dřevin obecně pěstovaných a nemůžeme zde získat lokalizaci speciálních či exotických druhů či kultivarů dřevin. Stejně tak zde můžeme získat opačnou informaci, tj. zobrazit si všechny lokality a dřeviny, které na nich byly zaznamenány).
výpis hledání v databázi